Teknisk information

Serverhall

MrFriday AB:s primära serverhall är Equinix SK2 Stockholm (Equinix Sköndal). Serverhallen underhålls av Equinix som är Europas ledande leverantör av operatörsneutrala datahallar. Equinix har en majoritet av Sveriges telekombolag och banker som kunder. I samma serverhall (Equinix SK2) står exempelvis Spotify och flera av de allra största svenska finansiella företagen (bl.a. en av de fyra svenska storbankerna).

Serverhallen är säkerhetscertifierad enligt för datahallar relevanta certifieringar — bl.a. säkerhetscertifieringarna PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard, framtagen av Visa och MasterCard) och ISO 27001:2005 samt kvalitetssäkringscertifieringen ISO 9001:2008. Vad detta innebär i praktiken är att serverhallen bl.a. har mycket hög fysisk säkerhetnivå.

Nät

MrFriday AB är medlem i RIPE NCC (Réseaux IP Européens, Network Coordination Center), vilket är den organisation som hanterar samtliga europeiska IP-adresser. Genom medlemskapet i RIPE NCC kan vi såsom LIR (Local Internet Registry) registrera och administrera IP-nät åt våra kunder.

MrFriday AB har närvaro på viktiga peeringpunkter såsom Netnod och STHIX där vi utbyter trafik med andra operatörer. Därutöver köper vi transitkapacitet från flera olika transitproviders för maximal nätredundans.

Övervakning

Vi använder övervakningsprogramvaran Nagios/Icinga för att övervaka vår servermiljö. Det totala antalet mätpunkter räknas i tusentals och täcker in alltifrån standardtester såsom disk-/minnes-/CPU-utnyttjande till skräddarsydda tester anpassade enligt specifika kundönskemål. Utöver Nagios/Icinga använder vi även Pingdom som oberoende tredjepartsleverantör av upptidsstatisik för uppföljning av att överenskomna SLA-nivåer uppnåtts.